top of page

Máy gel có công xuât cực cao nên sẽ trị tất cả những loại gel cứng đầu. Gel nào cũng khô.

Bởi vì miệng rộng và sâu nên khách có thể bỏ được cả hai tay vào cùng một lúc. Chuyên trị móng dài.

Máy gel size jumbo, tiện lợi hơn trong công việc,

Máy xịn mà giá tốt… chốt nhanh kẻo hết khách ơi. ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

✅ máy mạnh, lâu hết pin

✅ hơ móng dài bao khô

✅ có thể hơ 2 tay 1 lúc

✅ tránh được việc khách mess up

✅ không nóng tay khách

ĐÈN GEL JUMBO

$150.00Price
    LN Nail supply in Allen Texas
    bottom of page