top of page

“Nhấp chén đắng ân tình này mà lòng người nào có hay 😭

Dẫu biết yêu thương là trò đùa mà lòng vẫn mê say”

Credits: Chén Đắng

Công dụng: đựng Acetone để clean cọ vẽ, đầu dũa dính bột.

Chén đắng

$2.00Price
    LN Nail supply in Allen Texas
    bottom of page