top of page

Chỉ cần vẽ , hơ đèn 60 giây, là đánh chrome trực tiếp lên. Không cần phải pha trộn top coat.

Một lớp là trắng tinh. Một lớp là đen thui! Không cần phải sơn 2 lớp tốn nước sơn .

Mỗi combo 2 chai. Trắng và trắng. Đen và trắng!

Nước sơn gel trắng đen đặc biệt. Màu sơn đậm đặc rất thích hợp cho vẽ French! Vẻ nét.

Yêu cầu đèn máy gel phải mạnh. Nếu máy gel yếu thì phải hơ đèn 2 phút (120 giây).

Black and white gel!

$17.00Price
Type
    LN Nail supply in Allen Texas
    bottom of page