top of page

Chạy mịn, phá gel, chạy cuticle, cắt móng, cắt nail lift.

Warning: Rất béng nên phải cẩn thận cả lấy tiết. Thich hợp cho những ai thích cuticle béng.

Chạy Culticle sạch sẽ . ( No Safety )

$16.00Price
    LN Nail supply in Allen Texas
    bottom of page