top of page
Đá Rắc! Chất lượng cao. 45g!

Đá rắc chất lượng cao. Sáng lấp lánh. Ở ngoài rất sáng và đẹp. Mua về rắc hai ngón là lấy lại vốn nhé. Một trong những design dễ lụm tiền nhất.

45g nên rất nhiều. Mua một lần chắc lâu lắm mới mua lại 😂

Đá Rắc! Chất lượng cao. 45g!

$33.00Price
    LN Nail supply in Allen Texas
    bottom of page